Algemeen privacy beleid van Wijtypen

Wijtypen, gevestigd aan Hofstukken 320 5403BW Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Wijtypen.com, Hofstukken 320, 5403BW Uden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wijtypen verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan Wijtypen verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam
  2. Telefoonnummer
  3. E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzamelend worden zonder ouderlijk toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijtypen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wijtypen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  3. Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  4. Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wijtypen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens:

  1. Algemene persoonsgegevens zoals boven genoemd
  2. Bewaartermijn van 1 jaar
  3. Reden voor bewaring van afhandelen opdracht en verdere acquisitie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wijtypen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wijtypen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar of de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wijtypen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw indentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek. Wijtypen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wijtypen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om gebruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De inhoud van uw bestanden zijn beveiligd via een externe mogelijkheid, namelijk EFS. Daarnaast wordt er uiteraard vertrouwelijk met uw bestanden en gegevens omgegaan. Wij maken daarnaast ook gebruik van een beveiligde HTTPS-verbinding voor onze website. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wijtypen.com.